የፐብሊክ  ሰርቪስ  ሠራተኞች አገልግሎት የሚሰጥባቸው መስመሮች 

                                                       ምዕራብ  አገልግሎት  መስጫ ቅርንጫፍ