የፐብሊክ  ሰርቪስ  ሠራተኞች አገልግሎት የሚሰጥባቸው መስመሮች 

                                                       ምዕራብ  አገልግሎት  መስጫ ቅርንጫፍ

 

                 የፐብሊክ ሰርቪስ ሠራተኞች አገልግሎት የሚሰጥባቸው መስመሮች

                                           የምሥራቅ አገልግሎት መስጫ ቅርንጫፍ