የፐብሊክ ሰርቪስ ሠራተኞች አገልግሎት የሚሰጥባቸው መስመሮች

                                            የሰሜን አገልግሎት መስጫ ቅርንጫፍ